สพป.เลย เขต 1 จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์15 ส.ค. 2562 02:26โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 02:37 ]

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานในกิจกรรม Km การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมในการอวยพรวันคล้ายวันเกิดพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนสิงหาคม 2562 กิจกรรม Km ในวันนี้มีการฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานสารบรรณได้เพิ่มมากยิ่ง  ขึ้นโดยวิทยากร  ที่ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นางวรกัรญา  คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงานสังกัด สพป.เลย เขต 1


 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<  

ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments