สพป.เลย เขต 1 จัดกิจกรรม สพท. สัญจร คลินิกให้คำปรึกษาและให้บริการทุกกลุ่มหน่วย (face to face)

โพสต์26 พ.ย. 2562 20:50โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 20:55 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ  2562     โรงเรียนเมืองเลย (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  พบกับกิจกรรม สพท.สัญจร

-           คลินิกให้คำปรึกษาและการให้บริการจากทุกกลุ่ม / หน่วย

-          การนิเทศแบบ face  to  face

-          การติดตามงานตามนโยบาย

-          เฟ้นหาคนเก่ง  super  star

-          กีฬาเพื่อสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สู่การปฏิบัติที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของครู  นักเรียน  และบริบทของสถานศึกษา  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ เพื่อส่งส่งเสริมต่อยอกในความสามารถด้านนั้นๆต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม  CLICK<<< ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments