สพป.เลย เขต 1 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาฯปีการศึกษา 2559

โพสต์11 ต.ค. 2559 18:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1(สพป.ลย.1) โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด. โรงเรียนเอกชน , โรงเรียนพระปริยัติธรรม , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,เทศบาลเมืองเลย , เทศบาลตำบลนาอ้อ , เทศบาลตำบลนาอาน ,เทศบาลตำบลเชียงคาน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ.เลย) จำนวนทั้งสิ้น 212 คน  โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธาน ที่ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 (7,8 ตุลาคม 2559)

สำหรับการประเมินนักเรียนในปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดการประเมิน ดังนี้

1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 กำหนดสอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ ชั้น ม.3 กำหนดสอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560

2. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 , ป.2 ,ป.3 ,ป.4 กำหนดสอบ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2 , ป.4-5 และชั้น ม.1-2 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

4. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (N T) ชั้น ป.3 กำหนดสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2560

........................

ประณยา  บุญลือ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย.1/ ข่าว

นิธิมา กองลาแซ นักจัดการงานทั่วไป / ภาพ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดติดตามได้ที่นี่ :https://www.facebook.com/prloei1/photos/?tab=album&album_id=534330846763774

ą
DSC_0098.JPG
(1755k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
11 ต.ค. 2559 18:39
ą
DSC_0114.JPG
(1761k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
11 ต.ค. 2559 18:39
ą
DSC_0115.JPG
(1784k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
11 ต.ค. 2559 18:39
ą
DSC_0151.JPG
(1740k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
11 ต.ค. 2559 18:39
ą
DSC_0168.JPG
(1764k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
11 ต.ค. 2559 18:39
ą
DSC_0181.JPG
(1770k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
11 ต.ค. 2559 18:39
Comments