สพป.เลย เขต 1“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว”

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่พฤหัสบดี  ที่ 18  มกราคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   เป็นประธานใน พิธีมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการ“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู อ.เมือง จังหวัดเลย พร้อมกันนี้มีผู้บริหารการศึกษา ,ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร สพป.เลย เขต 1  ร่วมในงานดังกล่าว

            จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวกั้นพรมแดน ในฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก  ส่งผลต่อนักเรียนในจังหวัดเลยในสังกัด ที่มีความยากจน ขาดแคลนและด้อยโอกาส ประสบปัญหาความหนาวเย็น  เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตามมา ทำให้นักเรียนขาดเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ขึ้น

            ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้    ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว สำหรับบรรเทาความหนาวเย็นให้แก่เด็กยากไร้ในสังกัด    และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคเงิน และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  โดยมียอดบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท และได้รับบริจาคกระเป๋าเป้ จากบริษัทคูโบต้าสำหรับปีนี้  ได้กำหนดมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม  เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนในสังกัด ต่อไป

            ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments