สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการรณรงค์ ตามมาตรการการลดขยะ

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:54โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 21:07 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานได้ประกาศเจตนารมณ์ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานทั่วประเทศ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และในสำนักงานของเรามีชั้นขยะมูลฝอยมีจำนวนมากจึงรณรงค์ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานตามนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้   และได้มีการดำเนินการดังนี้


1.การรณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำ อาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานในเวลากลางวันแทนการใช้ถุงพลาสติก

2.มีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

3.รณรงค์การดำเนินกิจกรรม  5  ส ทุกวันที่ 1  ของเดือน

4.การนำคิวอาร์โค้ดมาใช้มาใช้แทนเอกสารที่เป็นกระดาษ

5.ระบบ AMSS+แทนเอกสารที่ใช้เป็นกระดาษ

6.การมอบนโยบายสู่โรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว


 ภาพ/ข่าว นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments