สพป.เลย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม หลัก 13 ประการ กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

โพสต์14 ก.ย. 2563 21:51โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่  15  กันยายน  2563  เวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1  เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยม  หลัก 13 ประการกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต พร้อมกันนี้ ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ ผู้รับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต  ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 

ภาพ/ข่าว  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments