สพป.เลย เขต 1เดินหน้าต่อ นำนวัตกรรม QR Code พร้อมประชุมด้วย ระบบ video conference

โพสต์14 พ.ย. 2561 21:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 19:06 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 9 /2561 ผ่าน 

ระบบ  video conference  วันที่ 15  พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 .เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย


 วันที่ 15  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา                  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1           เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

QR Code มีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป  เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader  เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ข้อความ หรือสิ่งที่ผู้ต้องการสื่อสารสื่อประชาสัมพันธ์นำสู่เป้าหมาย (ผู้รับสาร) ตามต้องการ


         

    โดย  การนี้ดร.รอง  ปัญสังกาผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้จัดพิมพ์วาระการประชุมของแต่ละกลุ่มและนำเข้าสู่การประชุมในรูปแบบของ QR Code โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่วาระการประชุม นโยบายดังกล่าว มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารตอบสนองนโยบาย  No Copy ลดการใช้กระดาษ ประหยัด คุ้มค่า ทั้งนี้การดำเนินการประชุมดังกล่าวสร้างความสนใจให้ผ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก  ในเวลา  10.00 . เป็นการประชุมผ่านระบบ  video conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป      >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


  ภาพ/ข่าว  โดย  นา่งณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    


Comments