สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับ สพป.นครนายก

โพสต์30 ส.ค. 2562 01:15โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครนายก โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานในเรื่องของสำนักงานเขต สุจริต (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA)

โดยกิจกรรมในการต้อนรับครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  สวดมนต์ไหว้พระ ท่องค่านิยมหลัก 13 ประการ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต กายบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้นำเสนอ VTR และ MV เลยหนึ่งต้องโชว์ เพื่อเป็นการต้อนรับ สพป.นครนายก ในอีกทางหนึ่งด้วย

จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครนายก กล่าวว่า มีความประทับใจ และขอชื่นชมแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ  ภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะนำแนวทางในการพัฒนาที่ได้รับจากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว ไปพัฒนาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท ของ สพป.นครนายกต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร   นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments