สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โพสต์7 พ.ค. 2559 23:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายประหยัด พิมพา รองศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 5" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ให้กับครอบครัวของเด็กชายจิราวัฒน์ เทวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน ห้วยกระทิง ณ บ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัวให้ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กต่อไป โดยได้จัดทำโครงการสร้างบ้านนักเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 90 พรรษา 2559 จำนวน 15 หลัง สำนักงานเขตพื้นที่สนับสนุนหลังละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท และ มอบทุนให้แก่นักเรียนยากจนเป็นทุนการศึกษา จำนวน 241 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 241,000 บาท การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรทั้งภายใน และภายนอก เป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของการสร้างบ้านให้นักเรียนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มคุณภาพการศึกษาของแต่ละอำเภอ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการส่งมอบให้กับนักเรียนจนครบทั้ง 15 หลัง
สำหรับเด็กชายจิราวัฒน์ เทวกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป และน้อง อีก 2 คน กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเดียวกัน สภาพที่อยู่อาศัยเดิมเก่าชำรุดทรุดโทรมและคับแคบมาก การได้ที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีความมั่นคงและเหมาะสมตามสภาพ สร้างความดีใจให้กับครอบครัวของเด็กชายจิราวัฒน์ เป็นอย่างมาก
ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับครอบครัวดังกล่าวด้วย

...............

ประณยา  บุญลือ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ภาพ-ข่าว

นิธิมา  กองลาแซ / ภาพ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472341319629394.1073742217.133345986862264&type=3


Comments