มอบอีกแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 91

โพสต์11 มิ.ย. 2562 02:55โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 02:57 ]

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน  2562  เวลา  09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 91   มอบให้แก่เด็กหญิง วราลัญช์  ศรีทานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

      การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้ สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  91 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ในครั้งนี้ 

เด็กหญิงวราลัญช์  ศรีทานนท์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รับมอบบ้านกล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบบ้าน และสัญญาว่าตนจะเป็นเด็กดี  ตั้งใจเรียนเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้การมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 มีนักเรียนร่วมห้อง กับเด็กหญิงวราลัญช์ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือร่วมกันเป็นเงิน 1,730 บาท , ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วย นายยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้ร้องเพลงประกอบดนตรี (ร้องเพลงเปิดหมวก) เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน รายดังกล่าว  โดยในวันนี้ได้รับเงินจากการเปิดหมวกเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท  >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1 

Comments