สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 105

โพสต์21 พ.ค. 2563 00:18โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 01:31 ]

         วัน  พฤหัสบดี ที่  21  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  105   มอบให้แก่ เด็กหญิงพัชราภา ภูมิโคกรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

        ดร.รอง  ปัญสังกา   ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments