สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 49

โพสต์8 ม.ค. 2561 00:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันจันทร์ ที่  8  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.1 ร่วมพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียน หลังที่ 49 โดยภายในงานมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเมืองเลย         ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 49 และมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโรงการสร้างบ้านนักเรียน โดยการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 49 มอบให้แก่เด็กหญิงอาภัสรา ก้อมมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทื่ 6 โรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 49  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  49  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นางศิวยา  รักคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเสี้ยว กล่าวว่า การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนรายเด็กหญิงอาภัสรา  ก้อมมณี   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน โดยบ้านของเด็กหญิงอาภัสรา  ก้อมมณี เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย เมื่อมีโครงการดีๆที่ทาง สพป.เลย เขต 1 จัดขึ้น ตนจึงอาสาเป็นกำลัง ในการสร้างบ้านนักเรียนดังกล่าว โดยการดำเนินการสร้างบ้านดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดครู ชุมชน และผู้มีอุปการคุณ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

   ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

 

Comments