สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 50

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:17โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 23:56 ]

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง   ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่ นักเรียนหลังที่ 50  มอบให้แก่  เด็กหญิงเด็กหญิงรินระดา  วัฒนะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยมีนายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย      เป็นประธานในพิธี ภายในงานมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี         จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1Comments