สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 57

โพสต์16 มี.ค. 2561 02:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 02:53 ]

          เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2561  เวลา 13.59 น.  นายพรชัย  ถมกระจ่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่  57  มอบให้แก่ เด็กหญิงศิริกัญญา  จันทะบุญมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  อำเภอเมือง จ.เลย   ภายในพิธีมี นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  พร้อมด้วย  ,นายยืนยง  ปาลี และนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  นอกจากนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  57  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments