สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 58

โพสต์19 มี.ค. 2561 01:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        วันนี้ วันจันทร์  ที่ 19 มีนาคม  2561  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  58  มอบให้แก่ เด็กชายกัณฑ์นภัทร  มูลราช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงอำเภอ นาด้วง  จังหวัดเลย  ภายในพิธีมี                            นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ พร้อมกันนี้มี นายอำเภอนาด้วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้ การสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  58  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน                คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 58  นี้ได้รับความอนุเคราะห์  จาก  ผศ.ดร.สุรพงษ์  พันชะโก  ในการบริจาคและเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสมทบร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงทำให้บ้านหลังที่ 58  สำเร็จตามเป้าหมายมอบให้กับนักเรียนดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย   เขต 1 

Comments