สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 65

โพสต์28 มี.ค. 2561 02:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 65

         วัน  พุธ ที่  28  มีนาคม  2561  เวลา 09.09 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  65   มอบให้แก่ เด็กหญิงปาลิตา  แสนมณี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านขอนแก่น   อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

 

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  52  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ทั้งนี้  ในการสร้างบ้านน้ำใจ หลังที่ 65  มีนางศิริภรณ์  เยาวพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น  เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในการสร้างบ้านนักเรียน นางศิริภรณ์  เยาวพันธ์  เปิดเผยเป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน เป็นบ้านที่มี สภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย โดยมีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน พร้อมทั้งความ ร่วมแรงร่วมใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และผู้มี อุปการคุณ บ้านหลังนี้จึงสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


 

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments