สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 93 โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้

โพสต์9 ต.ค. 2562 02:27โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 9 ตุลาคม  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก  ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายอภินันท์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ  โดยนายวิรัตน์  พุทธทองศรี                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 93  มอบให้กับเด็กหญิงวรรัตน์ เพ็งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ห้วยซวกคกเลาใต้  อ.เชียงคาน  จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา       ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับนาย  ยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ ดำเนินการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงผู้รับมอบบ้านน้ำใจรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน  10,740  บาท

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น99 หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว จํานวน 92 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 93 การดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจาก  99 หลังและจะมีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments