สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านอีกแล้ว>> บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 99โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:52โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม           ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ      มีสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสมบัติ  ยศปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม      

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มอบให้กับเด็กหญิงสุวารี  ศรีทรัพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย    ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน จำนวน 14,348  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา  จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


Comments