สพป.เลย เขต 1 มอบอีกแล้วบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 102 โรงเรียนบ้านอุมุง

โพสต์21 ก.พ. 2563 01:28โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกันในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  มีนายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โดย   นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน    อุมุงก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 14,975  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง  กล่าวว่า การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจให้เด็กชายพศิน  โพธิ์ดี ซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 2 นั้น  สืบเนื่องมาจากได้รับนโยบายจาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ในการสร้างบ้านน้ำใจให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้  ตน คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนได้ประชุมพิจาณาแล้วว่าเด็กชายรายดังกล่าวเป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากบ้านที่พักพิงอาศัยเป็นบ้านที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย  อยู่อย่างยากลำบาก พ่อและแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป      มีรายได้ไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัว  จึงพิจารณามอบบ้านให้กับ เด็กชายพศินดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments