สพป.เลย เขต 1 นำนวัตกรรม QR Code มาใช้ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาฯ

โพสต์18 ต.ค. 2561 01:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
             วันที่ 18 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ ประจำเดือนตุลาคม โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธาน

             ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ในครั้งนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

             QR Code มีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป  เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader  เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ข้อความ หรือสิ่งที่ผู้ต้องการสื่อสาร  สื่อประชาสัมพันธ์นำสู่เป้าหมาย (ผู้รับสาร) ตามต้องการ

             โดย  การนี้  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศ เกิดความรู้สึกประทับใจ ในนวัตกรรมจึงได้นำนโยบายการดำเนินการดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยการประชุมในวันนี้ สพป.เลย เขต 1 ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้จัดพิมพ์วาระการประชุมของแต่ละกลุ่ม และนำเข้าสู่การประชุมในรูปแบบของ QR Code โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่วาระการประชุม

จากนโยบายดังกล่าว มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารตอบสนองนโยบาย No Copy ลดการใช้กระดาษ ประหยัด คุ้มค่า ทั้งนี้การดำเนินการประชุมดังกล่าวสร้างความสนใจให้ผ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

          


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments