สพป.เลย เขต 1 ประชุมบุคลากร ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินการ

โพสต์28 มิ.ย. 2561 03:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 28  มิถุนายน  2561  เวลา  09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด  เพื่อมอบนโยบาย แนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงานต่างๆ อาทิ  การใช้งานระบบ AMSS++ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันอาเซียนศึกษา   การจัดสวัสดิการร้านค้า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกคนควรให้ความร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้รับฟังนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรโดยมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ทุกคนด้วย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณํชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments