สพป.เลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นย้ำพัฒนา เด็กอ่านภาษาไทยได้ด้วยครู ป.1

โพสต์9 พ.ค. 2561 01:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ ครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มี ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินการจัดการประชุมโดย นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต  1 กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญนโยบาย  อีกทั้งจากสภาพปัจจุบันการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดยังมีผลเป็นที่ไม่น่าพอใจ  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยโดยการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยขึ้น  และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำนั้นเป็น  วิธีการสอนที่ได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำนั้น  เป็นวิธีการสอนที่ได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      

          โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง

3.เพื่อให้ครูนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเน้นการฝึกภาษา  ปฏิบัติการแจกลูกสะกดคำ และการสอนภาษาไทย โดยเพลง และเกมส์ มีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ สังกัดเข้าร่วมประชุม  จำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 167 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments