สพป.เลย เขต 1 รับการลงพื้นที่ IQA โครงการบูรณาการความร่วมมือ การประกันคุณภาพภายใน OPEN HOUSE

โพสต์9 ก.ย. 2562 01:53โดยนางณัชชา ทีนา

     วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ให้การต้อนรับ ทีมที่ปรึกษา IQA นำทีมโดย ผอ. ผ่องศรี  พรรณราย ผอ.สทศ.สพฐ. 

     โครงการบูรณาการความร่วมมือ การประกันคุณภาพภายใน  Open House  การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน สํานักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะที่ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้    ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการความร่วมมือการประกันคุณภาพภายในพร้อมทั้งรวมสะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน lesson Study  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co- 5  STEPS) นำเสนอด้วยวีดีโอของโรงเรียนนำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม symposium การบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและภายในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ในกลุ่มเครื่อข่ายการศึกษาต่างๆ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments