สพป.เลย เขต ๑ ร่วมงานเว้าจาพาข้าวงาย

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วัน อังคาร  ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม ในงาน เว้าจาพาข้าวงาย  ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑  ณ  ห้อง  ประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  โดย  ภายในงาน มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน     ในงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย  ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดเลย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑  

Comments