สพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

โพสต์7 พ.ค. 2559 22:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจำปี 2559


นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันฉัตรมงคล  5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   มีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี  ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย  

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ  ณ ต่างประเทศ จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสร็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล

........................

ประณยา  บุญลือ  / ผอ.กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

นิธิมา  กองลาแซ  / ภาพ

ภาพกิจกรรมติตดามได้ที่นี่


 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471602743036585.1073742215.133345986862264&type=3

ą
IMG_2294.JPG
(1029k)
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
7 พ.ค. 2559 22:48
Comments