สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุม พุธ เช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์28 พ.ย. 2560 20:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันพุธ ที่ 29  พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วม ประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม        โดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยเป็นการออกอากาศครั้งที่ 7/2560      ผ่านระบบ Video Conference และ OBEC Chanel รวม 6 ช่องทางการรับชม  เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลข่าวสาร  นโยบาย  แนวทางการดำเนินการ          ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments