สพป.เลย เขต ๑ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 00:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

               เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐  ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑  ผอ.กลุ่ม / และบุคลากรใน สพป.เลย เขต ๑ ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง กล่าวค่านิยม ๑๒ ประการ บวกหนึ่ง (๑๓  รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ)  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา อันเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ยึดมั่นในสถาบันสำคัญของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังการดำเนินกิจกรรม ผอ.สพป.เลย เขต ๑ / รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ / ผอ.กลุ่ม ได้พบปะแจ้งข้อราชการ การออกนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุณธรรม และแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอื่น ๆ  แก่บุคลากร หลังจากนั้น ทุกคนเดินแถวทักทาย ยิ้มไหว้ ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามภารกิจ

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments