สพป.เลย เขต 1 เสริมสร้างความรู้ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

โพสต์15 มิ.ย. 2561 00:13โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 00:16 ]

สพป.เลย เขต 1 เสริมสร้างความรู้ “เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”  ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย จัดการประชุมครูผู้ช่วย ในการเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม  วันที่  15  มิถุนายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงครู โดยกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะตามสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสในการพัฒนาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ตามศักยภาพไม่ทิ้งห้องเรียน

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว  มีจำนวนครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  100 คน มี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมการประชุม  มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ไหว้พระ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกาาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการอย่างต้อเนื่องในทุกๆวัน ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments