สพป.เลย เขต 1 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559

โพสต์12 มี.ค. 2559 03:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ.2559 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

          ในการสอบครั้งนี้ สพป.ลย.1 ได้มีมาตรการอย่างเข้มในการป้องกันการเกิดเหตุกรณีการทุจริตในการสอบ โดยมีการตรวจสอบด้วยการใช้เครื่องสแกนสแกนตัวบุคคล และไม่อนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์ในการทำข้อสอบทุกชนิดเข้าห้องสอบ เนื่องจากทางหน่วยจัดสอบได้จัดหาไว้ให้แล้ว และตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการเข้าสอบทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย เพื่อมิให้นำสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ในการทำข้อสอบ เครื่องประดับต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นสิ่งต้องห้ามในการนำเข้าห้องสอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและอยู่ประจำสนามสอบจนกระทั่วเสร็จสิ้นภารกิจการจัดสอบ

          พร้อมกันนี้ในส่วนของคณะกรรมการกำกับควบคุมห้องสอบ และคณะกรรมการทุกคณะที่ได้รับแต่งตั้ง ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการ สพป.ลย.1 ได้กำชับ เน้นย้ำ และกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุม ซึ่งในการสอบครั้งนี้ มีผู้แทนจาก สพฐ. ลงมาประจำในพื้นที่สนามสอบ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจัดสอบ และ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย โดย มี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสพป.ลย.1 พร้อมคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการจัดสอบ

          สำหรับการสอบในวันนี้ เป็นการสอบภาค ก และภาค ข ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   มีผู้มาสอบจำนวนทั้งสิ้น 62 ราย  จากผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 65 ราย โดยมีกลุ่มวิชาที่จัดสอบ ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา , ภาษาอังกฤษ ,คอมพิวเตอร์, ศิลปศึกษา,ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา และวิทยาศาสตร์   การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

          สำหรับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ กำหนดสอบในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป

ประณยา  บุญลือ/ ข่าว

ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
ą
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1,
12 มี.ค. 2559 03:25
Comments