สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมครู สู่ผู้เรียนในการประเมิน PISA 2018

โพสต์25 พ.ค. 2561 21:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

ตามที่ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลการเรียนนานาชาติ  (PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งโครงการดังกล่าว        มุ่งประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอยู่ในช่วง  15  ปี ทำการประเมิน  3  ปีต่อครั้ง  โดยในการประเมิน (PISA) 2018 จะมีขึ้นในช่วง เดือน สิงหาคม  2561        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน (PISA) 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน(PISA) 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2018 พัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ Computer – based Assessment ในการประเมินปัญหาตามแนวทางการประเมิน  PISA 2018 การรู้เรื่องการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจในการเตรียมความเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

          โดยการจัดการอบรมดังกล่าว ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธี  พร้อมกับมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ดังกล่าว ภายในการอบรมมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ. สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม         การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments