สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อม พัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

โพสต์19 ก.ค. 2561 22:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE   Online โดยกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะตามสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสในการพัฒนาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ตามศักยภาพไม่ทิ้งห้องเรียน ในการอบรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลงาน ตามโครงการ เนื้อหาในหมวดที่ ๒ ให้แอดมิน ประจำกลุ่มตรวจก่อนเข้าในระบบ

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว  มีจำนวนครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  100 คน มีดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็นประธานในการจัดการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ  หลักในการ ดำเนินชีวิตราชการ ตามหลักของการครองตน  ครองคน  และการครองงาน  พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการทำผลงานทางวิชาการ (วิทยฐานะแก่ผู้เข้ารับการประชุมดังกล่าว) พร้อมก่อนนี้  มีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  ,นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้มามอบโอวาท และให้ความรู้ในด้านต่างแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้การจัดการอบรมดังกล่าว  จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


Comments