สพป.เลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 3 (18 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โพสต์18 ต.ค. 2562 01:32โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  น เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1  ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2 และในเวลา 10.00 น.ให้การต้อนรับคณะศึกษาจากและคณะศึกษาดูงานจาก   สพป.อุดรธานี  เขต 3  

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  คณะศึกษาดูงานทั้งสองคณะมุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในเรื่อง การประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 และระบบ AMSS ครบวงจร  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่  น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 นอกจากนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งสองเขตพื้นที่ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในแต่ละกลุ่มงาน  มีความสะอาด สบายตา นโยบายของ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ได้กำหนดนโยบายขึ้นมีความเป็นรูปธรรม  สร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้ง >>>ภาพเพิ่มเติม<<< ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments