สพป.ลย.1 รุดแก้ปัญหาปรับปรุงห้องเรียนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:43โดยนางณัชชา ทีนา
                                     
                             


วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  (ผอ.สพป.ลย.1)  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  คณะผู้บริหาร  ครูและทีมงานช่างปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

ในโอกาสเดียวกันนี้  ผอ.สพป.ลย.1  กล่าวว่า  จากกรณีปัญหาพื้นอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  ชำรุดเสียหายเป็นหลุมพื้นผิวขรุขระ  และมีละอองฝุ่นปูนเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้ครูและนักเรียนไม่สามารถใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนได้นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้รับทราบปัญหาพร้อมทั้งได้เร่งหาแนวทางในการแก้ไข  โดยได้มีการประชุม ปรึกษา  หารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งระดับจังหวัด  อำเภอ  หมู่บ้าน  ตำบล  และชุมชน  โดยเบื้องต้น  คณะผู้บริหาร  คณะครู  ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความเห็นร่วมกัน  ให้มีการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโดยการเทพื้น  ปูกระเบื้องเซรามิค  จำนวน  4  ห้องเรียน  และระเบียงหน้าอาคารเรียน      เป็นการเร่งด่วน  เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนได้        โดยการปรับปรุง  ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่ระดมทีมช่างที่มีฝีมือร่วมด้วยช่วยกันในการก่อสร้างปรับปรุง  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้       >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ข่าวโดย นางประณยา  บุญลือ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 ภาพโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

Comments