สพป.พิจิตรเขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ส.ค. 2563 02:51โดยนางณัชชา ทีนา

วันพฤหัสบดี  ที่  13 สิงหาคม 2563 น เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 2

        โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดย นางปณดา  โภชน์สาลี รอง สพป. พิจิตร  เขต 2 ได้นำคณะศึกษาดูงาน  ในเรื่องหน่วยงานต้นแบบ  งานพัฒนาคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และงานโครงการเขต สุจริต เพื่อเรียนรู้และเสริมทักษะจากหน่วยงานต้นแบบ เพื่อนำความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนา  ปรับรูปแบบการทำงานของบุคลากร  หน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป  ทั้งนี้  ในวันที่ 14  สิงหาคม  2563  คณะจะได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม  ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่น 10 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>ภาพเพิ่มเติม<<

 ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพปเลย เขต 1

Comments