สพฐ.ตรวจกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านท่าลี่

โพสต์23 ก.พ. 2559 18:30โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2559 04:42 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

เมื่อวันอังคารที่  23  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านท่าลี่ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากสพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านท่าลี่ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ ที่ได้รับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านท่าลี่ต่อไป
ą
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
23 ก.พ. 2559 18:30
Comments