ศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ สพม.32

โพสต์6 เม.ย. 2559 05:40โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2559 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) นำคณะบุคลากร จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กับ เขตสุจริตต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เป็นอย่างดียิ่ง

................
ประณยา บุญลือ / ข่าว
นิธิมา กองลาแซ / ภาพ
Comments