ศูนย์การศึกษาพิเศษตรวจนิเทศโรงเรียนบ้านท่าลี่

โพสต์1 มี.ค. 2559 00:39โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่
วันจันทร์ที่ 29  กุมภาพันธ์  2559  ศูนย์การศึกษาพิเศษนำโดยท่านผอ.นิรัติศัย  ชิณกะธรรม พร้อมคณะตรวจนิเทศนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จำนวน  21  คน  ชาย 16  คน หญิง 5  คน ให้การต้อนรับโดยท่านผอ.สมัย  พวงกันยาและคณะครู
นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าลี่
Comments