สอบ NT ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มี.ค. 2561 20:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 7  มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน  จากโรงเรียนในสังกัด  และต่างสังกัด เช่นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และ สกอ. โดยมีนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด จำนวน 2,901 คน มีโรงเรียนที่อยู่ในศูนย์สอบจำนวน 154  โรงเรียน ทั้งนี้ นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดูแลการดำเนินการทดสอบดังกล่าว โดยสภาพการทดสอบโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments