ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านเชียง

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:12โดยโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง อำเภอเมืองเลย

นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จ.อุดรธานี
Comments