ธาตุวิทยา อาเซียนเกมส์

โพสต์14 ก.พ. 2559 01:35โดยสิริชุดา สอนพรหม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 01:57 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โรงเรียนธาตุวิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน โดยมีชื่อว่า "ธาตุวิทยา อาเซียนเกมส์"


Comments