วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

โพสต์24 ม.ค. 2560 23:57โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

   
  
    
  

นางสาวพนิดา  ฐานขันแก้ว  พนักงานราชการครู ข่าว/ภาพ

Comments