วันไหว้ครูปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 00:03โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 13:34 ]
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนนักเรียนมา  โดยมีนายสุจิน  มีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน
  
       

ą
DSCF1225.JPG
(1704k)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
4 ก.ค. 2559 00:03
ą
DSC_0124.JPG
(2043k)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
4 ก.ค. 2559 00:03
ą
DSC_0285.JPG
(2040k)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
4 ก.ค. 2559 00:03
ą
DSC_0347.JPG
(2062k)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
4 ก.ค. 2559 00:03
ą
DSC_0400.JPG
(2075k)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
4 ก.ค. 2559 00:03
ą
DSC_0431.JPG
(2088k)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อำเภอเชียงคาน,
4 ก.ค. 2559 00:03
Comments