วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 22:00 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
คุรุสภากำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ในวันที่ 16 มกราคม 2563

  1. กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
  2. รวมรูปภาพกิจกรรม
  3. เอกสารคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คำปฏิญาณตน และอื่นๆ 
  4. เว็บไซต์วันครูคุรุสภา  http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday          
  5. ภาพงานวันครู 2563 >>1<<  >>2<<   >>3<<                                                                                                                                          

                    


                          


แผนผังที่นั่งงานกิจกรรมภาคกลางคืน (Sport night) ในวันครู