วันพระราชทานธงชาติไทย

โพสต์27 ก.ย. 2563 21:34โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2563 00:02 ]

     วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต ๑ นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้าร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยพร้อมเพรียงกัน  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกๆ ปี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments