วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2561 จังหวัดเลย

โพสต์11 ก.ค. 2561 00:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 11 กรกฎาคม 61 เวลา 09.00 น.นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยนำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดเลย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า  พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว นายยืนยง  ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย นาง ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments