วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 18 ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดป่าใต้ บ้านนาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

โพสต์12 ก.ค. 2560 19:28โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อำเภอเชียงคาน

วันที่  11 กรกฏาคม  2560  โรงเรียนเพียงหลวง 18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ  วัดป่าใต้  บ้านนาจาน  ต.ปากตม  อ.เชียงคาน  จ.เลย

โดยมีนายพรรบต  ยาฟอง  นายอำเภอเชียงคาน ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และชุมชนเป็นอย่างดี


Comments