วีดีโอประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เลย 1

โพสต์28 ธ.ค. 2559 21:59โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สพป.เลย 1 ได้จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เลย 1  ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้บันทึกวีดีโอการประชุม ท่านสาสามารถดูได้ตามข้างล่างนี้นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  สพป.ลย 1 : วีดีโอ/ข่าว
Comments