วิทยากรอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน ตำบลเสี้ยว กุดป่องและน้ำหมาน กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง วันที่ 27 มกราคม 2560

โพสต์27 ม.ค. 2560 00:00โดยนายจักรกริช อาจแก้ว
    วิทยากรอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน ตำบลเสี้ยว กุดป่องและน้ำหมาน กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง วันที่ 27 มกราคม 2560         ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
    ด้วยโรงเรียนขอความร่วมมือในการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมและข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ,บ้านน้ำคิว ,บ้านโพนป่าแดง ,บ้านเสี้ยว ,บ้านภูสวรรค์

  
  นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ
Comments