อบรมการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:30โดยโรงเรียนบ้านกำพี้ อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านกำพี้ โดยครูวุฒินันท์  สุวรรณศรี ได้เข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน
  ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม  2559  ที่ห้องประชุมเทพบุญเติม
 
website: khumpee.loei1.go.th

E-mail  : khumpee@loei1.go.thComments