อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนกลุ่มตำบลเสี้ยว 27 ม.ค.60

โพสต์27 ม.ค. 2560 00:00โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนกลุ่มตำบลเสี้ยว 27 ม.ค.60  ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
    เนื่องด้วยเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือจากวิทยากรของสพป.ลย.1ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีของคณะครูกลุ่มตำบลเสี้ยวที่ได้มาอบรมในการเขียนข่าว ก็ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ
  

    

  
วิรัฐยา  มีภูเวียง  ครูโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  ข่าว/ภาพ

Comments